Ogłoszenie w sprawie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych do analiz w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 1/ZO/2024

Dostawa odczynników chemicznych do analiz w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 1/ZO/2024 Zapytanie ofertowe Czytaj dokument Wzór formularza ofertowego Czytaj dokument Wyszczególnienie odczynników Czytaj dokument Wzór umowy Czytaj...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP Z O.O. W  KUTNIE Zaproszenie do składania...