OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU WYMIANY TRAS KABLOWYCH WRAZ Z KOSZTORYSAMI NA NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 5/ZO/2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU WYMIANY TRAS KABLOWYCH WRAZ Z KOSZTORYSAMI NA NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 5/ZO/2020 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty...