Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu Kat. OB.XVIII na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA WIATY NAD ISTNIEJĄCYM SKŁADOWISKIEM OSADU KAT. OB.XVIII NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 9/ZO/2021 ...