DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO WCIĄGNIKA MECHANIZMU PODNOSZENIA SUWNICY POMOSTOWEJ JEDNODŹWIGAROWEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE nr 2/ZO/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO WCIĄGNIKA MECHANIZMU PODNOSZENIA SUWNICY POMOSTOWEJ JEDNODŹWIGAROWEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 2/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków BHP do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 1/ZO/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 1/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Wzór formularza ofertowego  czytaj dokument Wzór...