Sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 6/ZP/2024

Platforma przetargowa

Przejdź do platformy