Dostawa odczynników chemicznych do analiz w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 1/ZO/2024

Zapytanie ofertowe

Czytaj dokument

Wzór formularza ofertowego

Czytaj dokument

Wyszczególnienie odczynników

Czytaj dokument

Wzór umowy

Czytaj dokument