Kompleksowa dostawa gazu ziemnego GZ50 na potrzeby Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 3/ZO/2023

Pytania i odpowiedzi/Przedłużenie terminu składania ofert

Czytaj dokument

Zapytanie ofertowe

Czytaj dokument

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego

Pobierz dokument