Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk zawartości piaskowników z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 5/ZO/2023

Zapytanie ofertowe

Czytaj dokument

Formularz ofertowy

Czytaj dokument

Wzór umowy

Czytaj dokument