Ogłoszenie w sprawie zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków BHP do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 19/ZO/2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 19/ZO/2021 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego...