Regulaminy

Regulaminy

Zasady ochrony prywatności

czytaj dokument

Regulamin zwiedzania obiektów

zobacz informacje

Informacja o monitoringu wizyjnym

czytaj dokument

Instrukcja wykonywania prac na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie przez wykonawców/dostawców zewnętrznych

czytaj dokument

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie

zobacz informacje

Regulamin udziału w Zgromadzeniu Wspólników Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

czytaj dokument

Regulamin w sprawie organizacji i odbywania praktyk studenckich w Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie

czytaj dokument

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla dostawców nieczystości płynnych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie

czytaj dokument

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przewoźników nieczystości ciekłych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie

czytaj dokument