OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 568).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29.09.1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB107 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 13/ZO/2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB107 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 13/ZO/2020 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz dokument Załącznik nr 2...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB22 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 12/ZO/2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB22 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 12/ZO/2020 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz dokument Załącznik nr 2...