Ogłoszenie w sprawie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP Z O.O. W  KUTNIE Zaproszenie do składania...