Dostawa nowych urządzeń sterujących (sterowników PLC) do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie w 2024 roku – część I –  nr 8/ZP/2024

Platforma przetargowa

Przejdź do platformy