Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację linii napowietrznych SN od GPZ do stacji rozdzielczej GSZ 15 kV zasilającą Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 9/ZO/2022

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację linii napowietrznych SN od GPZ do stacji rozdzielczej GSZ 15 kV zasilającą Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 9/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Wzór oferty czytaj dokument Wzór umowy czytaj...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na zakup i dostawę artykułów papierniczych, biurowych oraz środków czystości dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 8/ZO/2022

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na zakup i dostawę artykułów papierniczych, biurowych oraz środków czystości dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 8/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Wzór oferty Pobierz dokument Wyszczególnienie...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD PRASY TYP MX/PSTzFD-304 WRAZ Z REGENERACJĄ WAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD PRASY MX/PSTzFD-304 ORAZ REGENERACJA WAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 7/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na sukcesywne zaopatrywanie w wapno palone mielone wysokoreaktywne Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kunie nr 6/ZO/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE W WAPNO PALONE MIELONE WYSOKOREAKTYWNE GRUPOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 6/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Wzór oferty Pobierz dokument Oświadczenie Wykonawcy Pobierz...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i sanitarnych Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o w Kutnie nr 2/ZP/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARNYCH  GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 2/ZP/2022 Platforma przetargowa Przejdź do platformy BIP Przejdź do...