Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację urządzeń dźwignicowych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 18/ZO/2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 18/ZO/2021 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz dokument Załącznik nr 2 – Wzór Umowy...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020...