Ogłoszenie w sprawie zamówienia na usługę w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie osadów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie w technologii kofermentacji metanowej z produkcją energii odnawialnej z biogazu w ramach rozbudowy oczyszczalni.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE W TECHNOLOGII KOFERMENTACJI METANOWEJ Z PRODUKCJĄ ENERGII...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP Z O.O. W  KUTNIE Zapytanie ofertowe czytaj...