Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

w Kutnie 

 

zanim zadzwonisz

zanim przyjedziesz

Deklaracja dostępności

Oczyszczalnia funkcjonuje od 1994, a od 2015 roku posiada już 4 bioreaktory

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie zlokalizowana jest w województwie łódzkim, poza terenami miejskimi, w sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno.
Oczyszczalnia funkcjonuje od roku 1994.
Pierwotnie ścieki oczyszczane były w dwóch bioreaktorach typu Biooxyblok. Wraz z rozwojem infrastruktury komunalnej miasta, rozwojem strefy ekonomicznej, jak i zmieniającymi się przepisami w zakresie oczyszczania ścieków nastąpiła potrzeba rozbudowy oczyszczalni. 

Obecnie w ciągu mechanicznego napowietrzania ścieków pracują dwie gęste kraty schodkowe i dwa piaskowniki. Po piaskownikach ścieki wpływają do czterech bioreaktorów z wydzielonymi komorami dla poszczególnych faz biologicznego procesu oczyszczania.

Aktualności

Profile działalności

Oczyszczanie ścieków

 

Oczyszczanie nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego

 

Badania laboratoryjne Ścieków

 

Adres

ul. Lotnicza 1
99-300 Kutno

NIP/REGON

NIP: 775 10 01 618
REGON: 610211348

Telefon

tel.: 24 251 01 40
fax: 24 251 01 42

 

Email

e-mail: sekretariat@gos.kutno.pl