Udzielenie kredytu bankowego średnioterminowego w wysokości 3 000 000 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu kat. OB. XVIII na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego średnioterminowego w wysokości 3 000 000 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu kat. OB. XVIII na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w...