DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH 2 SZT. WCIĄGNIKÓW W MECHANIZMACH PODNOSZENIA SUWNIC POMOSTOWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH NA BIOREAKTORACH BR1 I BR2 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE Nr 15/ZO/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  NA DOSTAWĘ I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH 2 SZT. WCIĄGNIKÓW W MECHANIZMACH PODNOSZENIA SUWNIC POMOSTOWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH NA BIOREAKTORACH BR1 I BR2 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 15/ZO/2022 Zapytanie...