Dostawa sprzętu komputerowego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 2/ZO/2024

Pytania i odpowiedzi – zmiana terminu składania ofert

Czytaj dokument

Zapytanie ofertowe – aktualizacja

Czytaj dokument

Wzór formularza ofertowego – aktualizacja

Czytaj dokument

Wyszczególnienie sprzętu

Czytaj dokument

Wzór umowy – aktualizacja

Czytaj dokument