Opracowanie koncepcji dla celów przygotowania dokumentacji projektowej na budowę komory syfonowej dwukomorowej z dwoma kratami oczyszczania wstępnego oraz drogami wewnętrznymi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, przy ul. Lotniczej 1 Nr 12/ZO/2022

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na opracowanie koncepcji dla celów przygotowania dokumentacji projektowej na budowę komory syfonowej dwukomorowej z dwoma kratami oczyszczania wstępnego oraz drogami wewnętrznymi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, przy...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na remont drogi wewnętrznej pomiędzy stacją odwadniania osadu a placem do gromadzenia osadu w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 10/ZO/2022

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na remont drogi wewnętrznej pomiędzy stacją odwadniania osadu a placem do gromadzenia osadu w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 10/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz...

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację linii napowietrznych SN od GPZ do stacji rozdzielczej GSZ 15 kV zasilającą Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 9/ZO/2022

Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację linii napowietrznych SN od GPZ do stacji rozdzielczej GSZ 15 kV zasilającą Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 9/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Wzór oferty czytaj dokument Wzór umowy czytaj...