Dostawa, montaż i uruchomienie elementu wymiennego układu mechanicznego oczyszczania ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie NR 1/ZP/2024

Platforma przetargowa

Przejdź do platformy