OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP Z O.O. W  KUTNIE

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument