Zakup i dostawa odczynników chemicznych do analiz w laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 1/ZO/2023

Zaptyanie ofertowe

Czytaj dokument

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 Wyszczególnienie Odczynników

Pobierz dokument

Załącznik nr 3 Wzór Umowy

Pobierz dokument