Sukcesywne zaopatrywanie w wapno palone mielone wysokreaktywne Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 2/ZO/2023

Zaptyanie ofertowe

Czytaj dokument

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Pobierz dokument

Załącznik nr 3 Wzór Umowy

Pobierz dokument