Ogłoszenie w sprawie zamówienia na konserwację linii napowietrznych SN od GPZ do stacji rozdzielczej GSZ 15 kV zasilającą Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 9/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Wzór oferty

czytaj dokument

Wzór umowy

czytaj dokument