OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD PRASY MX/PSTzFD-304
ORAZ REGENERACJA WAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH
W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 7/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Niniejszym informujemy o przdłużeniu terminu składania ofert do dnia 20 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument