Ogłoszenie w sprawie zamówienia na zakup i dostawę artykułów papierniczych, biurowych oraz środków czystości dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 8/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Wzór oferty

Pobierz dokument

Wyszczególnienie artykułów

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument