OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH 2 SZTUK MIESZADEŁ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 11/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Informacja o unieważnieniu

Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania. Wkrótce zostanie ogłoszone ponownie.