OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA WIATY NAD ISTNIEJĄCYM SKŁADOWISKIEM OSADU KAT. OB.XVIII NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 9/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument