OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO GZ50 NA POTRZEBY GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR 10/ZO/2021 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

  1. Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi

Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi 2

Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi 3

Pobierz dokument

Informacja o unieważnieniu

Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania. Wkrótce zostanie ogłoszone ponownie.