OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCIOWEGO KOMORY CZERPALNEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 9/ZO/2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCIOWEGO KOMORY CZERPALNEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 9/ZO/2020 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór oferty Pobierz dokument...