OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OB107 NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 13/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Pobierz dokument