Ogłoszenie w sprawie zamówienia na usługę polegającą na autoryzowanym serwisie SCADA oraz sterowników PLC dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 5/ZO/2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA AUTORYZOWANYM SERWISIE SYSTEMU SCADA ORAZ STEROWNIKÓW PLC DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 5/ZO/2022 Zapytanie ofertowe czytaj dokument Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego...