OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA AUTORYZOWANYM SERWISIE SYSTEMU SCADA ORAZ STEROWNIKÓW PLC DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 5/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument

Potwierdzenie wizji lokalnej

Pobierz dokument