OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DO ANALIZ W LABORATORIUM GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 4/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Wyszczególnienie odczynników

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument