OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO WCIĄGNIKA MECHANIZMU PODNOSZENIA SUWNICY POMOSTOWEJ JEDNODŹWIGAROWEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 2/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument