OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 1/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Wzór formularza ofertowego 

czytaj dokument

Wzór umowy

czytaj dokument