OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII WRAZ Z RAPORTEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680; Z 2020 R. POZ. 658; Z 2021 R. POZ. 217)

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument