OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 18/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Pobierz dokument.