OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCIOWEGO KOMORY CZERPALNEJ W POMPOWNI GŁÓWNEJ NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 9/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Pobierz dokument