OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA REMONT AWARYJNEGO ZBIORNIKA OSADU NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 11/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – Dokumentacja Techniczna

Pobierz dokument

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Pobierz dokument