OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU WYMIANY TRAS KABLOWYCH WRAZ Z KOSZTORYSAMI NA NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 5/ZO/2020

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument