Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego w trybie przetargu otwartego nr 2/PO/2022 – kontener gospodarczo-sanitarny

Ogłoszenie

Czytaj dokument