REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 14/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Pobierz dokument

Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna

Pobierz dokument