Ogłoszenie w sprawie zamówienia na opracowanie koncepcji dla celów przygotowania dokumentacji projektowej na budowę komory syfonowej dwukomorowej z dwoma kratami oczyszczania wstępnego oraz drogami wewnętrznymi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, przy ul. Lotniczej 1 Nr: 12/ZO/2022

 

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument