Ogłoszenie w sprawie zamówienia na remont drogi wewnętrznej pomiędzy stacją odwadniania osadu a placem do gromadzenia osadu w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie nr 10/ZO/2022

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument