OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW BHP DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NUMER: 3/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór Umowy

Pobierz dokument