OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH NAPĘDÓW DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE NR: 15/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Wzór umowy

POBIERZ DOKUMENT