Ogłoszenie w sprawie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego średnioterminowego w wysokości 3 000 000 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu kat. OB. XVIII na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie” Nr: 14/ZO/2021

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Pobierz dokument

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego II

Pobierz dokument